Huisartsdossier en gegevensuitwisseling – Huisartsengroep Grave – Grave
Header afbeelding
Huisartsengroep Grave
Hengel 35, 5361 PH
Grave

Huisartsdossier en gegevensuitwisseling

Uw huisartsdossier en gegevensuitwisseling met andere hulpverleners

Huisartsen houden van elke patiënt gegevens bij in de computer. Alle gegevens samen vormen het huisartsdossier van de patiënt. Het komt regelmatig voor dat informatie uit een huisartsdossier beschikbaar wordt gesteld aan andere medische hulpverleners. Dat gebeurt bijvoorbeeld in verwijsbrieven aan specialisten van het ziekenhuis en bij contacten met de apotheek en het laboratorium.

Tot zover de bestaande situatie. Nieuw is dat de mogelijkheden voor het uitwisselen van medische gegevens worden uitgebreid. Daardoor kan straks een hulpverlener die u behandelt, gegevens uit uw huisartsdossier elektronisch opvragen. Denkt u aan een huisarts op de huisartsenpost of een specialist in het ziekenhuis. Het is belangrijk te weten dat deze hulpverleners niet uw hele dossier kunnen inzien maar alleen een beknopte samenvatting van de belangrijkste gegevens.

Die uitwisseling van gegevens loopt via een regionaal én een landelijk systeem. Het landelijk systeem is bekend onder de naam Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het ministerie van VWS heeft u in het najaar van 2008 uitgebreid geïnformeerd over het EPD.

Uw huisarts gaat deelnemen aan de uitwisseling van gegevens in de regio. Daarbij gaat het om communicatie met de huisartsenpost. In onze regio zijn tal van maatregelen genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig en betrouwbaar worden uitgewisseld en alleen toegankelijk zijn voor hulpverleners met wie u contact hebt. Op die manier kan de beschikbaarheid van de informatie de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren zonder uw privacy te schaden.

U kunt desgewenst bezwaar maken tegen de uitwisseling van uw gegevens. U kunt ook naar de praktijk komen voor overleg. Uw huisarts kan ervoor zorgen dat de regionale uitwisseling van uw gegevens wordt geblokkeerd.