Praktijkfolder – Huisartsengroep Grave – Grave
Header afbeelding
Huisartsengroep Grave
Hengel 35, 5361 PH
Grave

Praktijkfolder

Voor de printversie van onze folder klikt u op: folder huisartsengroep

 

Afspraak maken

U kunt voor een afspraak bellen tussen 08.00 & 11.30 uur en tussen 13.00 & 16.00 uur.

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. U moet altijd vooraf een afspraak maken.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Voor een normaal spreekuurconsult reserveren wij 10 minuten.
Uitlopen van het spreekuur proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de huisarts als de patiënt zelf. Het is belangrijk dat u zelf goed hebt nagedacht over de reden van uw komst; er kan dan adequaat worden ingegaan op uw hulpvraag.

Webafspraken
U kunt ook een afspraak maken via het internet. Hiervoor dient u zich eenmalig, via de link ‘patiëntenomgeving‘, aan te melden op onze site. Houd er rekening mee dat het verwerken van uw aanmelding ongeveer 1 werkdag duurt. U kunt de eerste keer dus niet gelijk een afspraak maken.

Let op: het is niet mogelijk om afspraken voor ingrepen (bijvoorbeeld plaatsen spiraal, weghalen moedervlek en uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek) te plannen via de patiëntenomgeving. Hiervoor vragen wij u telefonisch contact met de praktijk op te nemen. 

Als u meerdere klachten hebt of verwacht dat u meer tijd nodig heeft, vragen wij u een dubbele afspraak te maken. Dit kunt u doen door twee afspraken van 10 minuten achter elkaar te plannen. 

 

Assistentie en praktijkondersteuning somatiek/GGZ

Assistentie en praktijkondersteuning
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- en bloedonderzoek.
U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest (na verwijzing van de huisarts)
 • urine onderzoek: svp eerste ochtend urine vóór 10.00 uur inleveren (in de koelkast bewaren)
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Praktijkondersteuning somatiek
Er werken ook praktijkondersteuners bij ons in de praktijk. Zij begeleiden in samenwerking met uw huisarts patiënten met o.a. suikerziekte, hoge bloeddruk en longaandoeningen. Ook kunnen zij u helpen te stoppen met roken. Zij hebben hier een speciale opleiding voor gevolgd en werken volgens landelijke richtlijnen.

Praktijkondersteuning GGZ

De praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij psychische klachten.

In een intakegesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.

De POH-GGZ kan u helpen door:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
 • kortdurende behandeling;
 • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
 • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts.

Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

Kosten

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost (CHN)

U kunt de huisartsendienst bellen voor medische hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts

De CHN heeft een centraal telefoonnummer: 024 352 35 79 

De CHN is op werkdagen bereikbaar van 17.00-08.00 uur en verder in het weekend en op feestdagen (24-uursdienst). Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit onze regio samen.

Werkwijze
Als u de CHN belt, wordt u te woord gestaan door een ervaren en speciaal voor dit werk opgeleide doktersassistente. U krijgt van haar of van één van de dienstdoende artsen medisch advies, of er wordt voor u een afspraak gemaakt voor het spreekuur. Indien het niet medisch verantwoord is om naar het spreekuur te komen, wordt er een huisbezoek afgesproken.

Het adres van de huisartsenpost Nijmegen is:
Spoedplein CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis)

Weg door het Jonkerbosch 108
Nijmegen

website: www.hapnijmegenboxmeer.nl

Afspraken
Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 

Herhaalrecepten

Om een recept aan te vragen kunt u een account aanmaken via de patiënten omgeving op onze website. Als dit voor u niet mogelijk is kunt u het recept telefonisch aanvragen via de receptenlijn (0486-422613).  U kunt de medicijndoosjes ook in de brievenbus aan de buitenkant van het gebouw stoppen. (De receptenbrievenbus bij de balie is per 27-2-2023 komen te vervallen)

U kunt recepten via internet niet eerder bestellen dan 2 weken voor het einde van het vorige recept.

De herhaalmedicatie bij de apotheek ligt klaar na 3 werkdagen en is af te halen via de afhaalbalie bij de apotheek.

In onderstaand schema is aangegeven wanneer u uw herhaalrecept kunt afhalen:

herhaalrecepten ingesproken of besteld via internet ophalen bij de apotheek
maandag donderdag na 15u
dinsdag vrijdag na 15u
woensdag maandag na 15u
donderdag dinsdag na 15u
vrijdag/zaterdag/zondag woensdag na 15u

 

Jaarrecepten voor chronische patiënten hoeven niet aangevraagd te worden bij de huisartsenpraktijk. Deze recepten worden, na het eerste recept, ingevoerd in het systeem en kunt u daarna direct bij de apotheek ophalen. Dit kunt u elke 3 maanden doen.

 

Openingstijden

Huisartsengroep Grave is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Wij pauzeren van 10.15-10.30 uur en van 15.15-15.30 uur.
Van 12.00-13.00 uur is er lunchpauze. De balie is op deze momenten gesloten. Onze praktijk is dan wel bereikbaar voor spoedgevallen via 0486-474074.

De apotheek is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 17:00 uur : 0486-474074 

Maandag t/m vrijdag tussen 17:00 en 08:00 uur: 0900-8880

Zaterdag en zondag (hele dag): 0900-8880

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u ons bellen. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Hoe werkt het?
De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Soms wordt uw vraag voorgelegd aan de huisarts en belt de assistente hierna terug. Indien een telefonisch overleg met uw huisarts nodig is, dan wordt u door de huisarts teruggebeld.

Uitslagen
Voor uitslagen belt u tussen 08.00 en 11.30 uur of ’s middags tussen 13.00 en 16.00 uur naar de praktijk. Het is belangrijk dat u altijd bij elk aangevraagd onderzoek zelf voor de uitslag belt!

 

Opleidingspraktijk

Opleiding voor huisarts en assistente

Huisartsen-in-opleiding
Na afronding van de artsenstudie begint de specialisatie tot huisarts. Deze opleiding duurt 3 jaar, waarvan 2 jaar bij een huisarts doorgebracht wordt. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van de eigen huisarts. Wij werken samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Co-assistent
Aan het einde van de opleiding geneeskunde is er een stage huisartsgeneeskunde. De dokters in opleiding (co-assistent) doen onder supervisie spreekuur maar werken niet zelfstandig. De co-assistent doet altijd samen met uw eigen huisarts spreekuur. Wij werken samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Doktersassistentes-in-opleiding
Doktersassistentes in opleiding moeten stage lopen. Zij worden begeleid door onze eigen assistentes. Wij werken o.a. samen met het ROC in Nijmegen, NTI en LOI.

Verpleegkundig specialist in opleiding
Na afronding van de studie tot verpleegkundige kun je je specialiseren tot verpleegkundig specialist. Deze opleiding duurt 2 jaar, waarvan de gehele termijn bij een huisartsenpraktijk doorgebracht wordt. De verpleegkundig specialist doet zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van de eigen huisarts. Wij werken samen met de HAN in Nijmegen.