Vragen, huisregels en klachten – Huisartsengroep Grave – Grave
Header afbeelding
Huisartsengroep Grave
Hengel 35, 5361 PH
Grave

Vragen, huisregels en klachten

Bij vragen en/of opmerkingen: laat het ons s.v.p. weten zodat wij met uw reactie iets kunnen doen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

Huisregels Huisartsenpraktijk

WEL

 1. Personeel en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 2. Geef het medisch personeel de ruimte om zijn werk te doen.
 3. Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van het personeel opvolgen.
 4. Als er reden toe is, mag het personeel u vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

 1. Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
 2. Roken in de praktijk.
 3. Telefoneren in de wachtkamer, wanneer u in gesprek bent met de assistente, praktijkondersteuner of huisarts.
 4. Het gebruik of bezit van alcohol en drugs.
 5. Huisdieren mee naar binnen nemen, behalve een hulphond.
 6. Wapens bij u dragen.
 7. Zonder toestemming fotograferen of filmen binnen de praktijk.

Agressie

Helaas worden wij in onze huisartsenpraktijk geconfronteerd met agressie. Het gaat hier met name om schreeuwen, schelden, beledigen en onder druk zetten. Voor diegene, die deze agressieve uitlatingen moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel.

Wij willen een agressief voorval niet zomaar laten passeren. Wij hebben daarom een agressieprotocol gemaakt en willen u daarover langs deze weg informeren.

Wanneer wordt het agressieprotocol gebruikt?

Agressie accepteren we niet. Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren. Dat laatste gebeurt wanneer iemand opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij schromen in dat geval niet ook aangifte bij de politie te doen.

Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener vinden wij van het grootste belang.

Hoe wel om te gaan met meningsverschil en boosheid?

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

 

Klachten
Ons beleid is erop gericht om u hoogwaardige zorg te geven in een vertrouwde sfeer. Wij vertrouwen erop dat u eventuele klachten met een van ons bespreekt. U kunt aan onze assistentes een klachtenformulier vragen. U kunt het formulier ook downloaden en printen (zie onderaan deze pagina) Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Klachtenformulier